BIO

Lat 52

Dziennikarka, publicystka, wydawca, przedsiębiorca, informatyk i społecznik.

W  ostatnich latach zaangażowana w działalność na polu ochrony rodziny. Prezes stowarzyszenia stawiającego sobie za cel ochronę dzieci przed wpływem niszczącej, lewicowej ideologii gender.

Okręg nr 7 Karłowice, Różanka, Kowale, Psie Pole, Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice, Poświętne, Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice, Rędzin